Nhà thờ Đức Bà 
DSCF3263_1200.jpg

It is still summer here!


Lantern Shop at Hai Ba Trung Street 
DSCF3463_1200.jpg


A Happy New Year from Ho Chi Min City 
DSCF3027_1200.jpg
Hotel Continental


DSCF3052_1200.jpg
Nhà thờ Đức Bà
Some lights were off. But that's OK.DSCF2902_1200.jpg
Light up of Cho Benh Thanh


Search form