GEM Center 
DSC02327_1280-15.jpg

GEN Center


Trunk 
DSC02298_1280-15.jpg

Nguyễn Đình Chiểu street


Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn and Diamond Plaza 
DSC01305_1280-15.jpg

I want perspective control lens for these photos but Camera has to be DSLR.

Saigon Notre-Dame Basilica - Wikipedia, the free encyclopedia


Somebody left sandals 
DSC01576_1280-15.jpg


Search form